: WIB
  • “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan” (QS. Al-Baqarah : 155).

Kajian Mendidik Ummat Melalui Masjid

Kajian Mendidik Ummat Melalui Masjid bersama DR. Adian Husaini.